Žemaičių Kalvarija miestas, Lietuva

zk

Vidutinis paros debitas (m3/d) 140
Maksimalus paros debitas (m3/d) 170
Maksimalus valndos debitas (m3/h) 25
Nuotekų siurblinė įtekėjime +
Nuotekų siurblinė vietinė
Nuotekų siurblinė ištekėjime
Nuotekų priėmimo talpa +
Nuotekų paskirstymo talpa +
Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa +
Riebalų talpa
Buferinė talpa
Biologinis reaktorius +
Antrinis nusodintuvas +
Perteklinio dumblo kaupimo talpa +
Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)
Mėginių ėmimo talpa +
Debito apskaitos talpa +
Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė
Grotos (nešmenų sulaikymui) +
Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +
Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)
Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)
Chemikalų dozavimo įranga
Flotacijos įranga
Orapūtės +
Tretinis valymas (papildomas valymas)
Smėlio filtrai (pagilintas valymas)
Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom
Debitomačiai (debito apskaitai) +
Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +
Dumblo sausinimo įranga
Perteklinio dumblo higienizavimo įranga
SCADA programa +
Automatinis objekto veikimas +