Elektrėnai – Vievis miestas, Lietuva

elektrenai

Vidutinis paros debitas (m3/d) 4730
Maksimalus paros debitas (m3/d) 5203
Maksimalus valndos debitas (m3/h) 434
Nuotekų siurblinė įtekėjime +
Nuotekų siurblinė vietinė +
Nuotekų siurblinė ištekėjime
Nuotekų priėmimo talpa +
Nuotekų paskirstymo talpa +
Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa
Riebalų talpa
Buferinė talpa +
Biologinis reaktorius +
Antrinis nusodintuvas +
Perteklinio dumblo kaupimo talpa +
Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)
Mėginių ėmimo talpa +
Debito apskaitos talpa +
Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė +
Grotos (nešmenų sulaikymui) +
Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +
Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui) +
Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)
Chemikalų dozavimo įranga +
Flotacijos įranga
Orapūtės +
Tretinis valymas (papildomas valymas) +
Smėlio filtrai (pagilintas valymas)
Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom
Debitomačiai (debito apskaitai) +
Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +
Dumblo sausinimo įranga +
Perteklinio dumblo higienizavimo įranga
SCADA programa +
Automatinis objekto veikimas +