Projektų valdymas, administravimas

9Bendrovė “Ecoranga group” yra sukaupusi didelę projektų administravimo patirtį. Įgyvendinant projektus, reikia turėti komandą, kuri konsultuoja ir administruoja projektą, teiks užsakovui konsultacijas ir patarimus. Tai būtina projekto vykdymo grandis, kuriai finansavimą suteikia tarptautinės finansų institucijos. Jeigu nevykdomi šių institucijų iškelti reikalavimai, iškyla rimta grėsmė netekti projektui suteikto finansavimo.

Gavęs finansavimą, Užsakovas privalo

  • Pagal finansų institucijos reikalavimus tinkamai parengti pirkimų dokumentus, skelbiant atvirą rangovo pasirinkimo pirkimą.
  • Pagal finansų institucijos reikalavimus tinkamai organizuoti rangovo pasirinkimo pirkimą.
  • Suderinti su finansų įstaiga pirkimų apimtis ir finansavimo sąlygas.
  • Pateikti darbų atlikimo grafikus.10
  • Pateikti piniginių lėšų įsisavinimo grafikus.
  • Pagal finansų institucijos reikalavimus kartu su kiekvienu aktavimu pateikti ataskaitų lenteles, formas ir kitus reikalingus dokumentus.
  • Baigus objekto darbus, pateikti galutinę ataskaitą pagal finansų institucijos reikalavimus.
  • Priklausomai nuo finansavimo tipo, pateikti pastatyto objekto kiekvienų metų ataskaitas.

“Ecoranga group” vykdo visas paslaugas, kurios yra reikalingos tinkamam projekto administravimui. Patikėkite tuos klausimus mums, ir mes užtikriname, kad išspręsime juos tinkamai ir kokybiškai.