Neman miestas, Rusija

neman

Vidutinis paros debitas (m3/d) 4177
Maksimalus paros debitas (m3/d) 5748
Maksimalus valndos debitas (m3/h) 350
Nuotekų siurblinė įtekėjime +
Nuotekų siurblinė vietinė +
Nuotekų siurblinė ištekėjime
Nuotekų priėmimo talpa +
Nuotekų paskirstymo talpa +
Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa
Riebalų talpa
Buferinė talpa
Biologinis reaktorius +
Antrinis nusodintuvas +
Perteklinio dumblo kaupimo talpa +
Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti) +
Mėginių ėmimo talpa +
Debito apskaitos talpa +
Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė +
Grotos (nešmenų sulaikymui) +
Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +
Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)
Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +
Chemikalų dozavimo įranga +
Flotacijos įranga
Orapūtės +
Tretinis valymas (papildomas valymas) +
Smėlio filtrai (pagilintas valymas) +
Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom +
Debitomačiai (debito apskaitai) +
Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +
Dumblo sausinimo įranga +
Perteklinio dumblo higienizavimo įranga
SCADA programa +
Automatinis objekto veikimas +