Finansavimo pritraukimas objektui vystyti

5Daugelis objektų nėra vystomi, nes neturi lėšų jų vystymui. Dažniausiai užsakovas dėl nežinojimo nesikreipia į visas finansų įstaigas. Esant dabartinei ekonominei situacijai, atsiranda daug galimybių gauti finansavimą ne iš vieno, o iš kelių įvairių šaltinių. Dažnai užsakovas nemoka parengti paraiškos finansavimui gauti, o taip pat nesugeba surinkti ir pateikti visų reikiamų dokumentų. Palikite tą darbą mums, ir mes gausime jums finansavimą.

Galimi projekto finansavimo šaltiniai

 • Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)
 • Pasaulio bankas
 • Pagal Europos Sąjungos investicinę programą
 • Įvairių šalių komerciniai bankai
 • Biudžeto lėšos
 • Įvairūs (aplinkos, verslo paskatos) fondai6
 • Privačių investuotojų lėšos

Mes atliekame šiuos darbus

 • Rengiame paraišką finansavimui gauti ir pateikiame visą reikalingą dokumentaciją finansų įstaigai.
 • Konsultuojame užsakovą jį dominančiais klausimais.
 • Atlikus darbus, teikiame reikalingas ataskaitas piniginėms išmokoms už atliktus darbus gauti.
 • Teikiame pagal sutartį reikalingas ataskaitas užtikrinančias finansavimą įstaigai.
 • Atstovaujame užsakovo interesus finansų įstaigoje.
 • Teikiame juridines paslaugas.