Galimybių studijos rengimas

3Pirmas objekto plėtros žingsnis yra techninio ir ekonominio pagrįstumo analizės rengimas. Dažniausiai užsakovas turi tik viziją ir idėją. Mūsų komanda padeda jums suvokti ir suprasti, ko jums iš tikrųjų reikia. Šis etapas yra reikalingas finansavimui gauti.

Kam yra reikalingas techninis ir ekonominis pagrįstumas

 • Tinkamiausios statybos vietos parinkimas.
 • Galimybės prijungti prie inžinerinių tinklų įvertinimas ir prijungimo taškų nustatymas.
 • Privažiavimo kelių įvertinimas.
 • Numatomo statyti objekto produktyvumo analizė ir jo technologinių parametrų nustatymas.
 • Technologinio proceso pasirinkimas ir jo veikimo principo aprašymas.
 • Technologinės įrangos, kuri yra reikalinga technologiniam procesui užtikrinti, pasirinkimas bei jos techninių parametrų nustatymas.4
 • Technologinio proceso veiklos sąnaudų skaičiavimas.
 • Reikiamo personalo atranka, pareigybinių instrukcijų parengimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas.
 • Socialinių aspektų įvertinimas.
 • Aplinkosaugos reikalavimų įvertinimas.
 • Statybos objekto investicinių išlaidų apskaičiavimas.
 • Statybos objekto potencialių finansų įstaigų pasirinkimas.

Tinkamai parengus techninį ir ekonominį pagrįstumą, užsakovas gaus pilną ir išsamią analizę, kuri padės išvengti galimų klaidų objekto statybos metu. Tai leis užsakovui taupyti lėšas ir laiką įgyvendinat projektą.