UAB „R & Q“ chemija, Prancuzija

rq

Vidutinis paros debitas (m3/d) 400
Maksimalus paros debitas (m3/d) 1200
Maksimalus valndos debitas (m3/h) 50
Nuotekų siurblinė įtekėjime +
Nuotekų siurblinė vietinė
Nuotekų siurblinė ištekėjime
Nuotekų priėmimo talpa
Nuotekų paskirstymo talpa
Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa
Riebalų talpa
Buferinė talpa +
Biologinis reaktorius
Antrinis nusodintuvas
Perteklinio dumblo kaupimo talpa +
Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)
Mėginių ėmimo talpa
Debito apskaitos talpa +
Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė
Grotos (nešmenų sulaikymui)
Smėliagaudė (smėlio sulaikymui)
Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)
Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +
Chemikalų dozavimo įranga +
Flotacijos įranga +
Orapūtės
Tretinis valymas (papildomas valymas)
Smėlio filtrai (pagilintas valymas)
Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom
Debitomačiai (debito apskaitai) +
Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +
Dumblo sausinimo įranga
Perteklinio dumblo higienizavimo įranga
SCADA programa +
Automatinis objekto veikimas +