UAB „Baltlitstroi“

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius darbų atlikimą. Darbai atlikti laiku ir tinkamai.